Белаз-София ЕООД

Завод „БелАЗ“, намиращ се на територията на гр. Жодино, Беларус, е водещ производител на механизация за открит добив и едромащабни строителни работи в световен мащаб. Репутацията на марката „БелАЗ“ е отражение на дългите години устойчиво развитие на предприятието. Постоянен и ефективен растеж, технологично развитие и множество имплементирани иновации – това са основите, които позволяват на завод „БЕЛАЗ“ да отговори на непрестанно увеличаващите се изисквания на пазара. Неговата производствена гама е разпространена в над 80 страни по света и включва:
  • Автосамосвали с товароподемност от 30, 45, 55, 90, 120, 130, 180, 220, 290, 360 и 450 тона
  • Поливоросителни машини
  • Челни товарачи
  • Колесно булдозери
  • Влекачи за изтегляне на дефектирали колесни машини
  • Тежкотоварни платформи за металургията и други производствени сфери
  • Самолетни влекачи
Илиян Рангелов, управител „Белаз-София“ ЕООД
Станой Рангелов, почетен председател на „Белаз-София“ ЕООД
Фирмен филм (руски език)
В продължение на над 20 години, фирма „Белаз-София“ ЕООД е официален представител на завод „БелАЗ“ за България и успешно е доставила и пуснала в експлоатация множество автосамосвали, поливоросителни машини, влекачи и булдозери. Фирмата разполага с ремонтни бази и складове за резервни части при най-големите рудодобивни комплекси в страната – „Елаците“ и „Асарел Медет“ и осигурява сервизното обслужване на работещите автосамосвали.

Като резултат от отличното качество на машините, опита и квалификацията на специалистите в „Белаз-София“ ЕООД, себестойността на превозен тонкилометър за цитираните обекти е най-ниска, а коефициентът на техническа готовност на машините е 90-95%. „Белаз-София“ ЕООД е в готовност да предложи поддръжката на машини и в най-отдалечените производствени обекти в страната, благодарение на установения мобилен сервиз.

„Белаз-София“ ЕООД поддържа изключително плодотворно техническо сътрудничество със завода-производител. Като резултат от това:

  • Квалификацията на специалистите на фирмата е на изключително високо ниво
  • При решаване на най-комплицираните технически неизправности има на разположение специалистите от инженерния департамент на завод „БелАЗ“